Radio Loland

Dette er Radio Loland

Radio Loland er en lokalradio for Vennesla, Iveland, Søgne og Songdalen og startet med prøvesendinger i januar 1988 og allerede oktober i 1988 var vi i gang med ordinære sendinger.

Siden oktober 1988 har lokalradioen vært i kontinuerlig drift. Radio Loland er et andelslag og eies av lag, foreninger, meninger, bedrifter og kommuner i vårt område. I dag har Radio Loland en fulltidsansatt, fire deltidsansatte og flere frivillige medarbeidere og har lokaler i Sentrumsvegen 24.

Radio Loland driver i dag en allmenn bygderadio, med fokus på lokalt stoff. Nyheter og underholdning er de to hovedområdene vi satser på. Vi legger vekt på daglige magasiner med intervjuer og reportasjer. Radio Loland har daglige lokale nyhetsbulletiner fra kl 08:00 mandag til fredag.

Vi har også et samarbeid om sendinger med Radio Kvinesdal.

Det er ingen gullgruve og drive lokalradio, ei heller for Radio Loland. Men vi har overlevd hele veien fra 1988 og fram til idag. Radiobingo er vår viktigste inntektskilde, men reklamesalg og salg av sendetid også er viktige økonomiske bein for oss.

 

Radiobingo

Neste bingorunde: torsdag 25. juli

Heldiggrispott: 100 000 kr

Pottetall: 2

Nettradio